avunculus (latin)

oncle maternel

avia paterna (latin)

aïeul paternel

avia (latin)

aïeule

amitin(us) a (latin)

cousin(e) germain(e) du côté paternel

agnatus, ta, ti (latin)

parent par le sang

noverc(us) a (latin)

beau-père, belle-mère

nepotes (latin)

petits-enfants

neptis (latin)

nièce

nepos (latin)

neveu

promatertera (latin)

tante maternelle de l’aïeul (e)